Blogi

Tavarallinen tarina 

Kodis­sam­me lähes jokai­sel­la tava­ral­la on tari­na. Mark­ki­noi­jat tari­nal­lis­ta­vat tuot­teen­sa, sil­lä tari­na myy. Tun­nem­me usein glo­baa­lien tuo­te­merk­kien tari­nat parem­min kuin oman sukum­me tari­nan. Mark­ki­noil­la ja kaupan

Lue lisää » 

Yhdessä nautitut ateriamme 

Ate­ria on syö­mis­het­ki, jol­loin nau­ti­taan ruo­kaa. Näin aloit­taa Wiki­pe­dia, joka­mie­hen tie­to­laa­ri, ate­­­ria-sanan mää­rit­te­lyn. Lausees­sa on kak­si sanaa, joi­den herät­tä­mä mie­li­ku­va saa minut hymyi­le­mään. Ate­ria ja

Lue lisää » 

Joskus käveleminen riittää 

Luin jos­tain hil­jat­tain, että koro­­­na-aika­­­na maa­il­man­laa­jui­ses­ti hakusa­nal­la ”medi­ta­tion” on ollut eni­ten haku­ja koko haku­ko­neen ole­mas­sao­lon ajan. Talous­a­lan leh­tiä päi­vit­täin seu­raa­va­na olen huo­man­nut, että jo muutaman

Lue lisää » 

Polkuja 

Eris­tyk­sis­sä elä­mä kutis­tuu ja tii­vis­tyy. Onnel­li­sia ovat he, joi­den ei tar­vit­se viet­tää poik­keus­ti­laan­sa yksin vaan per­heen ja tur­val­li­sen kodin suo­jas­sa. Kevät on koit­ta­nut pan­de­mias­ta ja

Lue lisää » 
KAKSI PIMEÄÄ VASTAKKAIN

Se on täällä taas, pimeä aika 

Kak­si pime­ää vas­tak­kain, tapaa äiti­ni sanoa kun pimeys ja kaa­mos val­taa Poh­jo­lan. Sit­ten hän nau­raa pääl­le, eikä tun­nu välit­tä­vän. Näin olen itse­kin mal­lis­ta yrit­tä­nyt oppia,

Lue lisää »