Blogi

Joskus käveleminen riittää

Luin jos­tain hil­jat­tain, että koro­­­na-aika­­­na maa­il­man­laa­jui­ses­ti hakusa­nal­la ”medi­ta­tion” on ollut eni­ten haku­ja koko haku­ko­neen ole­mas­sao­lon ajan. Talous­a­lan leh­tiä päi­vit­täin seu­raa­va­na olen huo­man­nut, että jo muu­ta­man

Lue lisää »

Polkuja

Eris­tyk­sis­sä elä­mä kutis­tuu ja tii­vis­tyy. Onnel­li­sia ovat he, joi­den ei tar­vit­se viet­tää poik­keus­ti­laan­sa yksin vaan per­heen ja tur­val­li­sen kodin suo­jas­sa. Kevät on koit­ta­nut pan­de­mias­ta ja

Lue lisää »
KAKSI PIMEÄÄ VASTAKKAIN

Se on täällä taas, pimeä aika

Kak­si pime­ää vas­tak­kain, tapaa äiti­ni sanoa kun pimeys ja kaa­mos val­taa Poh­jo­lan. Sit­ten hän nau­raa pääl­le, eikä tun­nu välit­tä­vän. Näin olen itse­kin mal­lis­ta yrit­tä­nyt oppia,

Lue lisää »

Astu metsään

  Kun astut kuusen oksien alit­se met­sään, se aset­te­lee har­teil­le­si näky­mät­tö­män vii­tan, joka sulat­taa pois kai­ken jän­ni­tyk­sen. Poluis­ta kiin­nos­ta­vim­pia ovat ne, jot­ka ovat muok­kau­tu­neet aiko­jen

Lue lisää »