Tavarallinen tarina

Kodis­sam­me lähes jokai­sel­la tava­ral­la on tari­na. Mark­ki­noi­jat tari­nal­lis­ta­vat tuot­teen­sa, sil­lä tari­na myy. Tun­nem­me usein glo­baa­lien tuo­te­merk­kien tari­nat parem­min kuin oman sukum­me tari­nan. Mark­ki­noil­la ja kau­pan on mon­ta tari­naa, on hal­pa­ket­ju­jen hep­poi­sia tari­noi­ta, Ikean kai­kel­le kan­sal­le kuu­lu­via jär­ke­vien hin­to­jen tari­noi­ta, Ratioi­den ja Mari­mek­ko­jen kes­ki­luok­kai­sia tari­noi­ta, on kokei­li­joi­den, edel­lä­kä­vi­jöi­den tien­näyt­tä­jä tari­noi­ta sekä ylä­luok­kai­sia, rik­kai­den ihmis­ten erot­tau­tu­mis­ta­ri­noi­ta. Kaikki […]