Hieronta ApunAnne

Hyvinvointisi on ensisijaisesti omissa
käsissäsi

Kou­lu­tet­tu­na urhei­lu­hie­ro­ja­na voin aut­taa sinua sil­loin kun koet tar­vit­se­va­si hie­ron­ta-apua keho­si lihas­huol­toon tai lihas­jän­ni­tys­ten ja rasi­tus­ti­lo­jen hoi­ta­mi­seen.  Hie­ron­ta on myös oiva apu kehon lihak­sis­ton ren­tout­ta­mi­seen.

Urhei­li­joi­ta ja urhei­lun har­ras­ta­jia lihas­ten huol­ta­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti hie­ron­nal­la aut­taa parem­piin suo­ri­tuk­siin ja hyvään palau­tu­mi­seen.

Yksi­toik­koi­set ja staat­ti­set työ­asen­not, stres­si jne. voi­vat saat­taa lihak­set tilaan, jos­sa lihas­jän­ni­tyk­sen pois­tu­mi­nen ja ren­tou­tu­mi­nen vaa­tii hie­ron­taa.

Hyvinvointisi on omissa
käsissäsi

Jos­kus kui­ten­kin jokai­nen meis­tä tar­vit­see apua kehon lihas­huol­toon ja eri­lais­ten jän­ni­tys­ten tai rasi­tus­ti­lo­jen hel­pot­tu­mi­sek­si.

Kou­lu­tet­tu­na hie­ro­ja­na pys­tyn aut­ta­maan sinua keho­si lihas­huol­los­sa. Tar­vit­sem­me huol­toa kun har­joit­te­lem­me jotain urhei­lu­la­jia tai kun val­mis­tau­dum­me urhei­lusuo­ri­tuk­seen, jot­ta saam­me par­haan irti tär­keä­nä het­ke­nä.

Vaik­ka emme oli­si­kaan urhei­li­joi­ta vaan ihan taval­li­sia toi­mis­to- tai istuma/seisomatyötä teke­viä niin sil­loin­kin yksi­toik­koi­set työ­asen­not, stres­si jne. voi­vat saat­taa lihak­set tilaan, jos­sa ren­tou­tu­mi­nen ja lihas­jän­ni­tyk­sen pois­ta­mi­nen vaa­tii hie­ron­taa.

Kiinnostuitko hieronnasta?