Hieronta ApunAnne

Toimintani on tauolla. Jatkan hierontojen tekemistä heti kun pandemia tilanne on ohi ja ohjeistukset sen sallivat.

Pysykää turvassa, pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne.

 

Hyvinvointisi on ensisijaisesti omissa
käsissäsi

Kou­lu­tet­tu­na urhei­lu­hie­ro­ja­na voin aut­taa sinua sil­loin kun koet tar­vit­se­va­si hie­ron­ta-apua keho­si lihas­huol­toon tai lihas­jän­ni­tys­ten ja rasi­tus­ti­lo­jen hoi­ta­mi­seen.  Hie­ron­ta on myös oiva apu kehon lihak­sis­ton rentouttamiseen.

Urhei­li­joi­ta ja urhei­lun har­ras­ta­jia lihas­ten huol­ta­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti hie­ron­nal­la aut­taa parem­piin suo­ri­tuk­siin ja hyvään palautumiseen.

Yksi­toik­koi­set ja staat­ti­set työ­asen­not, stres­si jne. voi­vat saat­taa lihak­set tilaan, jos­sa lihas­jän­ni­tyk­sen pois­tu­mi­nen ja ren­tou­tu­mi­nen vaa­tii hierontaa.

Hyvinvointisi on omissa
käsissäsi

Jos­kus kui­ten­kin jokai­nen meis­tä tar­vit­see apua kehon lihas­huol­toon ja eri­lais­ten jän­ni­tys­ten tai rasi­tus­ti­lo­jen helpottumiseksi.

Kou­lu­tet­tu­na hie­ro­ja­na pys­tyn aut­ta­maan sinua keho­si lihas­huol­los­sa. Tar­vit­sem­me huol­toa kun har­joit­te­lem­me jotain urhei­lu­la­jia tai kun val­mis­tau­dum­me urhei­lusuo­ri­tuk­seen, jot­ta saam­me par­haan irti tär­keä­nä hetkenä.

Vaik­ka emme oli­si­kaan urhei­li­joi­ta vaan ihan taval­li­sia toi­mis­to- tai istuma/seisomatyötä teke­viä niin sil­loin­kin yksi­toik­koi­set työ­asen­not, stres­si jne. voi­vat saat­taa lihak­set tilaan, jos­sa ren­tou­tu­mi­nen ja lihas­jän­ni­tyk­sen pois­ta­mi­nen vaa­tii hierontaa.

Kiinnostuitko hieronnasta?